Cha-tsumi
(Ministry of Education song)Natsu mo chikazuku hachi-ju-hachi-ya,
no ni mo yama ni mo wakaba ga shigeru.
Are ni mieru wa cha-tsumi janai-ka.
Akane-dasuki ni suge no kasa.

Hiyori tsuzuki no kyo-kono-goro o,
kokoro nodakani tsumi tsutsu utau.
Tsume yo tsume tsume tsuma-neba-nara-nu.
Tsuma-nya nihon no cha ni nara-nu.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.