Japanese Songs
- Classified by Lyrics Writer -

 HAYASHI, Kokei (1875-1947, Tokyo)
Hamabe no Uta At the Shore 
 INAGAKI, Chikai (Saitama)
Horaru no Hikari Auld Lang Syne 
 ISHIWARA, Wasaburo (1865-1922, Gunma)
Hana-saka-jijii The Dog & The Honest Old Man 
Kin-taro The Powerful Boy, Kin-taro 
Usagi to Kame The Hare and the Tortoise 
 IWAYA, Sazanami (1870-1933, Tokyo)
Fuji-san Mount Fuji 
 KITAHARA, Hakushu (1885-1942, Fukuoka)
Ame-furi Rainfall 
Yurikago no Uta Cradle Song 
 KONDO, Miyako (1907-1999, Hiroshima)
Koinobori Carp Streamers 
 KUZUHARA, Shigeru (1886-1961, Hiroshima)
Mura-matsuri A Village Feast 
 MIYAHARA, Koichiro (1882-1945, Hokkaidou)
Ware wa Umi no Ko Son of the Sea 
 NOGUCHI, Ujo (1882-1945, Ibaragi)
Aoi Me no Ningyo Doll with Blue Eyes
Akai Kutsu Red Shoes
Koganemushi Mister Golden Beetle 
Nanatsu no Ko Crow
Shabondama Soap Bubbles
Shojoji no Tanuki-bayashi The Raccoon in Shojoji Temple
Usagi no Dansu Dancing Rabbits
 NOMURA, Akitari (1819-1902, Aichi)
Cho-cho Butterflies 
 SENGE, Takatomi (1845-1918, Shimane)
Ichi-gatsu Tsuitachi January 1 
 SHIMIZU, Katsura (1898-1951, Tokyo)
Kutsu ga Naru Shoes Squeak 
Suzume no Gakko The Sparrows' Music School
 SOMA, Gyofu (1883-1950, Niigata)
Haru yo Koi Waiting for Spring 
 TAKANO, Tatuyuki (1876-1947, Nagano)
Furusato My Hometown
Haru ga Kita Spring Has Come
Haru no Ogawa Brook in Spring Time 
Hinomaru National Flag of Japan 
Momiji Autumn Colors 
Oborozuki-yo Night with a Hazy Moon
 TAKEUCHI, Toshiko (1905-1945, Hiroshima)
Kamome no Suihei-san Seagulls, the Sailor-men
 TORII, Makoto (1854-1917, Ibaragi)
Hakone Hachi-ri Mount Hakone 
 UNNO, Atsushi (1896-1926, Shizuoka)
Sei-kurabe Who's Taller 
 Unknown
Anta-gata doko sa? Where are you from? 
Aogeba Totoshi Graduation Song
Cha-tsumi Picking Tea Leaves 
Hana Ichi-monme Hana Ichi-monme 
Hato The Pigeon 
Hiraita Hiraita Blooming
Ho Ho Hotaru Koi Firefly Catching 
Kagome kagome Kagome Kagome
Katatsumuri The Snail
Kimigayo Kimigayo 
Kokiriko-bushi Kokiriko-bushi 
Komori-uta Cradle Song 
Kuroda-bushi Kuroda-bushi 
Momo-taro The Miracle Boy, Momo-taro 
Mushi no Koe Cricket Songs 
Musunde Hiraite Hands are Handy 
Sakura Sakura Cerry Blossoms 
Soran-bushi Soran-bushi 
Tsuki Moon 
Toryanse Go Through
Usagi Rabbit 
Urashima-taro The Turtle & Urashima-taro 
Yuki Snow 
Zui Zui Zukkorobashi Zui Zui Zukkorobashi 
: sung by KOYAMA Kate

Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.