Japanese Songs
- Classified by Composer -

 HAYASHI, Hiromori (1831-1896, Osaka)
Kimigayo Kimigayo 
 HIROTA, Ryutaro (1892-1952, Kouchi)
Haru yo Koi Waiting for Spring 
Kutsu ga Naru Shoes Squeak 
Suzume no Gakko The Sparrows' Music School
 KAWAMURA, Kouyou (1897-1946, Fukuoka)
Kamome no Suihei-san Seagulls, the Sailor-men
 KUSAKAWA, Shin (1893-1948, Nagano)
Yurikago no Uta Cradle Song 
 MINAMI, Yoshie (1881-1944, Kagawa)
Mura-matsuri A Village Feast 
 MOTOORI, Nagayo (1885-1945, Tokyo)
Akai Kutsu Red Shoes
Aoi Me no Ningyo Doll with Blue Eyes
Nanatsu no Ko Crow
Toryanse Go Through
 NAKAYAMA, Shinpei (1887-1952, Nagano)
Ame-furi Rainfall 
Koganemushi Mister Golden Beetle 
Sei-kurabe Who's Taller 
Shabondama Soap Bubbles
Shojoji no Tanuki-bayashi The Raccoon in Shojoji Temple
Usagi no Dansu Dancing Rabbits
 NARITA, Tamezou (1893-1945, Akita)
Hamabe no Uta At the Shore 
 NOSHO, Benjiro (1865-1936, Miyagi)
Usagi to Kame The Hare and the Tortoise 
 OKANO, Teiichi (1878-1941, Tottori)
Furusato My Hometown
Haru ga Kita Spring Has Come
Haru no Ogawa Brook in Spring Time 
Hinomaru National Flag of Japan 
Momiji Autumn Colors 
Momo-taro The Miracle Boy, Momo-taro 
Oborozuki-yo Night with a Hazy Moon
 ROUSSEAU, Jean-Jacques (1831-1896, France)
Musunde Hiraite Hands are Handy 
 Taki, Rentaro (1879-1903, Tokyo)
Hakone Hachi-ri Mount Hakone 
 TAMURA, Torazo (1873-1943, Tottori)
Hana-saka-jijii The Dog & The Honest Old Man 
Kin-taro The Powerful Boy, Kin-taro 
 UE, Sanemichi (1851-1937, Kyoto)
Ichi-gatsu Tsuitachi January 1 
 Unknown
Anta-gata doko sa? Where are you from? 
Aogeba Totoshi Graduation Song
Cha-tsumi Picking Tea Leaves 
Cho-cho Butterflies  (Spainish Folksong)
Fuji-san Mount Fuji 
Hana Ichi-monme Hana Ichi-monme 
Hato The Pigeon 
Hiraita Hiraita Blooming
Ho Ho Hotaru Koi Firefly Catching 
Horaru no Hikari Auld Lang Syne  (Scottish Folksong) 
Kagome kagome Kagome Kagome
Katatsumuri The Snail
Koinobori Carp Streamers
Kokiriko-bushi Kokiriko-bushi 
Komori-uta Cradle Song 
Kuroda-bushi Kuroda-bushi 
Mushi no Koe Cricket Songs 
Sakura Sakura Cerry Blossoms 
Soran-bushi Soran-bushi 
Tsuki Moon 
Urashima-taro The Turtle & Urashima-taro 
Usagi Rabbit 
Ware wa Umi no Ko Son of the Sea 
Yuki Snow 
Zui Zui Zukkorobashi Zui Zui Zukkorobashi 
: sung by KOYAMA Kate

Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.