Fuji-san
(Ministry of Education song)
Words by IWAYA Sazanami
Atama o kumo no ue ni dashi, shiho no yama o mioroshite,
kaminari-sama o shita ni kiku, Fuji wa Nippon-ichi no yama.

Aozora takaku sobie-tachi, karada ni yuki no kimono kite,
kasumi no suso o toku hiku, Fuji wa Nippon-ichi no yama.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.