Furusato

Words by TAKANO Tatuyuki, Music by OKANO TeiichiUsagi oishi kano yama,
kobuna tsurishi kano kawa,
yume wa ima mo megurite,
wasure-gataki furusato.

Ikani imasu chichi-haha,
tsutsuganashi ya tomogaki,
ame ni kaze ni tsuketemo,
omoiizuru furusato.

Kokorozashi o hatashite,
itsunohinika kaeran,
yama wa aoki furusato,
mizu wa kiyoki furusato.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.