Hana-saka-jijii

Words by ISHIWARA Wasaburo, Music by TAMURA TorazouUra no hatake de Pochi ga naku.
Shojiki-jisan hottareba,
oban koban ga zaku zaku zaku zaku.

Ijiwaru-jisan Pochi karite,
ura no hatake o hottareba,
kawara ya kaigara gara gara gara gara.

Shojiki-jisan usu hotte,
sore de mochi o tsuitareba,
matazoro koban ga zaku zaku zaku zaku.

Ijiwaru-jisan usu karite,
sore de mochi o tsuitareba,
matazoro kaigara gara gara gara gara.

Shojiki-jisan hai makeba,
hana wa saita kare-eda ni,
hobi wa takusan o-kura ni ippai.

Ijiwaru-jisan hai makeba,
tono-sama no me ni sore ga iri,
toto roya ni tsunaga-re-mashita.

MIDI 8K MP3 1.1MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.