Haru no Ogawa

Words by TAKANO Tatuyuki, Music by OKANO TeiichiHaru no ogawa wa sarasara iku yo.
Kishi no sumire ya renge no hana ni,
sugata yasashiku iro utsukushiku,
sake yo sake yo to sasayaki nagara.

Haru no ogawa wa sarasara iku yo.
Ebi ya medaka ya kobuna no mure ni,
kyo mo ichi-nichi hinata de oyogi,
asobe asobe to sasayaki nagara.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.