Ichi-gatsu Tsuitachi

Words by SENGE Takatomi, Music by UE SenemichiToshi no hajime no tameshi tote,
owari naki yo no medetasa o,
matsutake tatete kado goto ni,
iou kyo koso tanoshi kere.

MIDI 4K MP3 528K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.