Komori-uta
(traditional song)   Nennen korori yo
o-korori yo.
Boya wa yoi ko da,
nenne shina.

Boya no o-mori wa
doko e itta?
Ano yama koete,
sato e itta.

Sato no miyage ni
nani moratta.
Dendendaiko ni
sho no fue.

MIDI 4K MP3 768K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.