Kuroda-bushi
(Folksong from Fukuoka)Sake wa nome nome nomu naraba,
hinomoto ichi no kono yari o,
nomi toru hodo ni nomu naraba,
kore zo makoto no Kuroda-bushi.

Mine no arashi ka matsukaze ka,
tazunuru hito no koto no ne ka,
koma hiki tomete tachiyoreba,
tsumaoto takaki Sofuren.

Haru no yayoi no akebono ni,
yomo no yamabe o miwataseba,
hanazakari kamo shirakumo no,
kakaranu mine koso nakari kere.

MIDI 8K MP3 1.4MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.