Sakura Sakura
(traditional song)Sakura, sakura,
noyama mo sato mo, miwatasu kagiri,
kasumi ka, kumo ka, asahi ni nio.
Sakura, sakura, hanazakari.

Sakura, sakura,
yayoi no sora wa, miwatasu kagiri,
kasumi ka, kumo ka, nioi zo izuru.
Iza ya iza ya, mi ni yukan.

Karaoke (^0^)


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.