Sakura Sakura
(traditional song)Sakura, sakura,
noyama mo sato mo, miwatasu kagiri,
kasumi ka, kumo ka, asahi ni nio.
Sakura, sakura, hanazakari.

Sakura, sakura,
yayoi no sora wa, miwatasu kagiri,
kasumi ka, kumo ka, nioi zo izuru.
Iza ya iza ya, mi ni yukan.

MIDI 4K MP3 IMB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.