Suzume no Gakko

Words by SHIMIZU Katsura, Music by HIROTA RyutaroChi chi pappa chi pappa,
suzume no gakko no sensei wa,
muchi o furi furi chi pappa,
seito no suzume wa wa ni natte,
o-kuchi o soroete chi pappa,
mada mada ikenai chi pappa,
mo-ichido issho ni chi pappa,
chi chi pappa chi pappa.

MIDI 4K MP3 444K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.