Toryanse
(traditional song for children)
Arranged by MOTOORI, Nagayo
   Toryanse, toryanse.

Koko wa doko no hosomichi ja?
Tenjin-sama no hosomichi ja.
Chitto toshite kudashanse.
Go-yo no nai mono toshasenu.
Kono ko no nanatsu no o-iwai ni
o-fuda o osame ni mairi-masu.

Iki wa yoi yoi, kaeri wa kowai.
Kowai nagara mo, toryanse, toryanse.

MIDI 4K MP3 792K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.