Yuki
(Ministry of Education song)

Yuki ya konko arare ya konko.
Futte wa futte wa zunzun tsumoru.
Yama mo nohara mo wataboshi kaburi,
kareki nokorazu hana ga saku.

Yuki ya konko arare ya konko.
Futte mo futte mo mada furi yamanu.
Inu wa yorokobi niwa kake-mawari,
neko wa kotatsu de maruku naru.MIDI 4K MP3 476K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.