Zui Zui Zukkorobashi
(traditional song for children)Zui zui zukkorobashi goma miso zui.
Chatsubo ni owa-rete toppinshan, nuketara dondokosho.
Tawara no nezumi ga kome kutte chu, chu chu chu.
Ottosan ga yondemo, okkasan ga yondemo, ikkiko nashi yo.
Ido no mawari de o-chawan kaita no dare?

MIDI 4K MP3 460K


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.