Aogeba Totoshi
(Ministry of Education song)Aogeba totoshi waga shi no on,
oshie no niwa ni mo haya iku-tose,
omoeba ito toshi kono toshitsuki,
ima koso wakareme, iza saraba.

Asa-yuu narenishi manabi no mado,
hotaru no tomoshibi tsumu shirayuki,
wasururu ma zo naki yuku toshitsuki,
ima koso wakareme, iza saraba.

MIDI 8K Sung by
KATE
1.7MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.