Shojoji no Tanuki-bayashi

Words by NOGUCHI Ujo, Music by NAKAYAMA ShinpeiSho Sho Shojoji, Shojoji no niwa wa,
tsu tsu tsuki-yo da, minna dete koi, koi, koi!
Oira no tomodacha, pon poko pon no pon.

Makeru na, makeru na, osho-san ni makeru na!
Koi, koi, koi, koi, koi, koi!
Minna dete koi, koi, koi!

Sho Sho Shojoji, Shojoji no hagi wa,
tsu tsu tsuki-yo ni hanazakari.
Oira wa ukarete, pon poko pon no pon.

MIDI 4K Sung by
KATE
1.6MB


Top | Japanese language level | Title | First phrase | Genre
Lyrics writer | Composer | Popularity | Questionnaire


Copyright (C)2004 HAMADA, Miwa All Rights Reserved.